آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
به نظر شما عملکرد تیم هسته ای دولت روحانی تاکنون چگونه بوده است؟
شجاعانه و با درایت برای حفظ حقوق ملت ایران بوده
46.23%
قابل قبول، اما نیازمند به احتیاط و دوراندیشی بیشتر است
13.57%
پذیرفتنی نیست و باید تغییر رویکرد بدهد
40.2%