آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
در صورت درخواست دولت از یارانه نقدی انصراف خواهید داد ؟
بله
9.21%
خیر
90.79%