آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
نظر به رفتار موهن عربستان در برخورد با زائران ایرانی، آیا با ایده «تحریم عمره» موافق هستید؟
بله
93.7%
خیر
6.3%